Subdirecció General de 
Formació Permanent i Recursos Pedagògics

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
El passat dia 7 de maig del 2007, a la sala d’actes del Departament d’Educació, es va realitzar a una sessió de treball amb el tema: 

Una altra mirada a la tecnologia: Tecnologia per al desenvolupament humà.

 

Conferenciant: Agustí Pérez Foguet, Director Acadèmic del Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya
 

Aquesta conferència es va oferir en el marc del Programa de formació per a l’ensenyament de la Tecnologia que, actualment és a la fase de formació de les persones formadores, amb l’objectiu de donar nous elements de reflexió per contextualitzar la concepció de Tecnologia i donar elements per enriquir els recursos educatius per treballar les relacions entre Ciència Tecnologia i Societat en l’àmbit de la Tecnologia.
 

Es van presentar les diferents concepcions i indicadors que s’han anat generant per establir uns índex sobre el confort i el grau de satisfacció de les persones, és a dir, la qualitat de vida, els quals només tenen en compte alguns aspectes i valoracions. D’aquí que una definició de Desenvolupament Humà ha de tenir en compte molts factors de caràcter qualitatiu, entre els quals l’economia, la salut i l’educació.
 
L’Organització de les Nacions Unides pren consciència de les diferents situacions de desigualtat en repartiment de la riquesa en el món i en l’accés a serveis bàsics com l’aigua o l’educació, i estableix el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament(PNUD). Aquest programa defineix el concepte de Desenvolupament Humà, i des del 1990 genera un conjunt d’informes anuals per promoure accions per al desenvolupament. L’any 2000, en la Cimera del Mil·leni, s’acorden el Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM) per donar un nou impuls a les accions de desenvolupament.
 
El progrés Tecnològic té una relació directa amb la societat en què es produeix i no té una neutralitat com sovint es defensa. És per això que la perspectiva història aporta els elements per avaluar l’impacte de la Ciència i la Tecnologia en la configuració de les societats. Així, en l’informe del PNUD-2003 s’afirma que el progrés tecnològic s’ha de posar al servei del desenvolupament humà, per reduir les desigualtats i contribuir a la millora de les condicions de vida arreu del planeta.
 
L’educació per al desenvolupament, des de diferents instàncies s’ha establert, com un dels elements de sensibilització social respecte les actituds de comprensió de la situació de desequilibri a nivell planetari i l’estimulació de la solidaritat i cooperació.
 
Si desitgeu més informació envieu un e-mail: aulatec@xtec.cat

Podeu consultar uns documents que poden ser del vostre interès:
  • Per disposar de la presentació de la conferència podeu connectar amb AULATEC

  •  

Detalls gràfics 

 
   
 
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta web podeu adreçar-vos a:
Aula de Recursos de Tecnologia