Subdirecció General de 
Formació i Desenvolupament del Personal Docent


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


El cesire*.aulatec, aula de recursos de Tecnologia del Departament d'Educació, juntament amb Eoliccat, van organitzar una sessió doble de treball amb el tema:
 
La força del vent 
a Catalunya
Un recurs pedagògic per a conèixer.
Aquesta va ser una sessió doble per als docents, interessats en conèixer i informar-se del programa educatiu, de formació i informació que ofereix eoliccat sobre l'energia eòlica com a instrument de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient i realitzar una visita a un parc eòlic. 

L'home sempre ha aprofitat l'energia del vent. La tecnologia eòlica s'ha anat diversificant i ha permès bombejar aigua, moldre gra i, en l'actualitat, generar electricitat. Els darrers avenços permeten aprofitar millor el vent i, en conseqüència, produir més energia i reduïr-ne el cost. L'energia eòlica és avui el sector energètic amb un creixement més ràpid en tot el món.

Hi ha la necessitat de promoure aquest tipus d'energia renovable per aconseguir millorar el subministrament d'energia i trobar solucions energètiques alternatives que redueixin la contaminació en el procés de generació d'electricitat, i col·laborin en l'acompliment dels objectius en matèria d'aportació de les energies renovables al subministrament d'energia i en la lluita contra el canvi climàtic.

En els propers anys es preveu una important expansió del sector de l'energia eòlica i per això és molt important la cohesió entre tots els actors que hi tenen part.

Les energies renovables són vitals en la nostra lluita contra el canvi climàtic i tecnologies com l'eòlica poden ajudar a construir un sistema de generació d'energia sostenible pel futur. 

Més informació sobre eoliccat
 
Aquesta sessió va aconseguir
  • Conèixer els recursos didàctics que pot oferir eoliccat
  • Donar i discutir estratègies actives per a la docència d'aquests recursos.
  • Conèixer l'estat actual de l'energia eòlica al país.
  • Entendre la generació d'electricitat per mitja de l'energia eòlica.
  • Orientar al professorat per fer ús d'aquests recursos pedagògics. 
  • Realitzar tallers pràctics sobre energia eòlica.
  • Informar sobre com organitzar i treballar l'energia eòlica amb alumnes.
  • Recursos per treballar aquesta energia dins del programa Educat1x1
Com es va realitzar
 • En tres sessions
  • Sessió 1: Formació sobre energia eòlica.
    Objectius: 
    • Familiaritzar al professorat amb continguts de l'energia eòlica:
     • Els principis de l'energia eòlica
      Com funciona un aerogenerador?
      La tecnologia de les turbines eòliques
      Els parcs eòlics terrestres i marins
      El seu funcionament i manteniment
    • Donar a conèixer els diversos factors dels que depèn la quantitat d'electricitat produïda a partir d'un aerogenerador:
     • La velocitat del vent.
      El diàmetre del rotor.
      La disponibilitat de l'aerogenerador.
      La forma com estan col·locats els aerogeneradors.
    • Treballar de forma pràctica la construcció i utilització d'aerogeneradors a l'aula de tecnologia.
    • Coneixer els recursos en línia per treballar dins del marc del programa Educat1x1
  • Sessió 2: Treball complementari 
   • Objectius:
    • Aplicar els continguts treballats.
    • Fer servir els recursos en línea. 
    • Crear un material telemàtic per l'aplicació amb l'alumnat.
  • Sessió 3: Visita a un parc eòlic. 
   • Objectius:
    • Entendre el funcionament d'un parc eòlic.
    • Veure en funcionament tots els elements que configuren el parc.
   Es va realitzar una visita tècnica guiada al parc de Rubió (Igualada)

   Aquest parc eòlic està format per 50 aerogeneradors de 1.500 kW de potència cada un. La primera fase - 33 aerogeneradors - va ser inaugurada l'any 2005 i la instal·lació de la segona - 17 aerogeneradors - durant el 2007. El conjunt del parc genera al voltant de 159 milions de kWh anuals.

Lloc:

  Sessió 1:
   Formació sobre energia eòlica.
   Seu del cesire*.aulatec
   c. Escoles 5-7
   08290 Cerdanyola del vallès


  Sessió 2: 

   Treball complementari no presencial a presentar posteriorment en data pactada amb el formador. 


  Sessió 3: Visita a un parc eòlic. 

   Visita tècnica guiada al parc eòlic de Rubió (Igualada)
Data:

Sessió 1: dilluns 12 de juliol de 2010

Sessió 2: 

Treball telemàtic a presentar posteriorment en data pactada amb el formador. 
Consitirà en preperar un treball per realitzar amb alumnat a les aules i especialment per treballar en el marc Educat1x1
Sessió 3: dimarts 13 de juliol de 2010 
 


cesire* aulatec aula de recursos de tecnologia   Carrer de les Escoles, 5    Tel. 936 920 660  Fax. 935 808 878    08290 Cerdanyola del Vallès

Amb la col·laboració de l'Associació del Professorat de Tecnologia de Catalunya