Informe de la III Jornada:
Entorns de programació i de robòtica escolar a 
l'educació primària i secundària.
Ponència: Possibilitats de l'Scratch per aprendre matemàtiques a l'ESO. [+info]
      Descripció: En aquesta sessió es presentaran experiències dutes a terme en àmbits diversos. Comentarem que la introducció de la programació és una eina molt interessant d'aprenentatge, exposarem alguns exemples sobre com pot ajudar a la millor comprensió d'un procediment matemàtic i, finalment, també veurem una proposta d'ús de programes fets amb l'Scratch per al treball a classe d'aspectes de càlcul mental o simulacions. 
      Ponents: Antoni Gomà. cesire*.creamat, Mireia López. cesire*.creamat.
    Presentació ponència [+info]
    Més informació per treballar matemàtiques [+info]

cesire* aulatec aula de recursos de tecnologia   Carrer de les Escoles, 5    Tel. 936 920 660  Fax. 935 808 878    08290 Cerdanyola del Vallès