El cesire*.aulatec, aula de recursos de Tecnologia del Departament d'Ensenyament, juntament amb Museu Marítim de Barcelona, van organitzar una sessió de treball amb el tema:
El vaixell, un transport  desconegut o un recurs educatiu interessant?

Imatge de Wikipedia
Aquesta va ser una sessió per als docents, interessats en conèixer i informar-se del programa educatiu del Museu Marítim de Barcelona i del projecte El vaixell i tu, companys de viatge". 

Tecnologia i Mar un binomi indestriable. La tecnologia és imprescindible per conquerir el mitjà inhòspit, com és el mar. Des de temps remots l'enginy humà aplicat, ha permès viatjar i transportar mercaderies d'un lloc a un altre amb certa comoditat i velocitat.

La tecnologia aplicada al transport marítim ha evolucionat molt i el projecte El vaixell i tu, companys de viatge", pretén reflexionar sobre aquest binomi. En aquesta presentació s'explicarà i animarà a participar, al llarg d'aquest curs escolar 2012-2013, a les Escoles i els Instituts de tot Catalunya un conjunt d'activitats didàctiques al voltant del vaixell que consistiran en un conjunt de propostes multidisciplinars per conèixer els diferents aspectes que caracteritzen un vaixell: la flotabilitat, la propulsió, la capacitat de càrrega, la tecnologia aplicada a la navegació, la relació de Catalunya amb el comerç marítim.

Els objectius i reptes a assolir seran marcats per cada centre, però cal tenir present que poden tocar moltes àrees de coneixement, com Tecnologia (Construcció d'un telègraf; elaboració d'un sextant; construcció d'un model a escala, característiques dels materials estructurals, motors (eòlics, tèrmics,...), generació energia elèctrica...), Llengua Estrangera (Un lloc web o WebQuest amb els continguts i la història del vaixell, ... en llengua estrangera), Ciències Naturals (una demostració de la flotabilitat o principis relacionats amb el mar), Ciències Socials, (quin paper a tingut el transport marítim a Catalunya,...), o altres àrees relacionades (dibuixos, retallables, auques, etcètera.)

El final d'aquesta activitat “El vaixell i tu, companys de viatge”, es farà una presentació dels treballs fets a les aules i que servirà per ressaltar l'importància que te per tots nosaltres el mar i la tecnologia, que durant segles ha ajudat a fer possible, la conquesta del mar. 

Aquesta activitat "El vaixell i tu, companys de viatge" forma part d'una sèrie d'altres activitat ja realitzades al darres anys en el marc del programa “Singladura MMB”. Podeu veure els informes de les activitats del curs 2009/2010 que es va portar el títol "Imitant Monturiol" i la del curs 2011/2012 que es va portar el títol "Iceberg a proa!".

Per tal de contrastar els vaixells impulsats per motors mecànics amb els motors eòlics, es visitarà el pailebot Santa Eulàlia per tal d'analitzar el seu potencial com recurs pedagògic. És una embarcació històrica del 1918 restaurada pel Museu Marítim de Barcelona seguint els criteris més estrictes en termes de protecció del patrimoni cultural. Amarrat actualment al Port Vell de Barcelona, el Santa Eulàlia ha esdevingut el vaixell insígnia del museu i és una part essencial d'un ampli ventall de programes educatius i activitats cíviques relacionades amb el mar Mediterrani.

Aquesta sessió va aconseguir 
   • Conèixer els recursos didàctics que ofereix el MMB.
   • Orientar al professorat per fer ús actiu d'aquests recursos presentats.
   • Conèixer els recursos didàctics que ofereix el pailebot Sant Eulàlia del MMB.
   • Informar del desenvolupament de l'activitat El vaixell i tu, companys de viatge
 Com es va realitzar
 • En dues parts
  • 1 Part:  Embarcament i navegació amb el pailebot Sant Eulàlia.
  • 2 Part:  Presentació al MMB del projecte "El vaixell i tu, companys de viatge"
 
Lloc:
MMB  Av. de les Drassanes s/n, 08001 Barcelona 
Data: dimecres 17 d'octubre de 2012

Enllaços:

cesire* aulatec aula de recursos de tecnologia   Carrer de les Escoles, 5    Tel. 936 920 660  Fax. 935 808 878    08290 Cerdanyola del Vallès

Amb la col·laboració de l'Associació del Professorat de Tecnologia de Catalunya