Subdirecció General de 
Formació Permanent i Recursos Pedagògics


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Setmana de l'Aeronàutica
i de l'Espai

de Barcelona i Sabadell

El passat 19 d'octubre de 2007 l'Aula de recursos de Tecnologia del Departament d'Educació, juntament amb l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell, l'Aeroport de Sabadell i l'Associació del Professorat de Tecnologia de Catalunya (APTC) vàrem organitzar una visita i una sessió de treball amb el tema: 
 
UNA APROXIMACIÓ A L'AERONÀUTICA

Aquesta sessió va permetre als docents interessats en conèixer les activitats i els recursos educatius organitzats al voltant de la setmana Aeronàutica i sensibilitzar als docents sobre aquesta vessant de la tecnologia en augment en la nostre societat.

En la visita tècnica es va fer una explicació del funcionament de l'aeroport de Sabadell i una visita guiada a una de les instal·lacions de l'escola de pilots: aules, simuladors, avionetes i helicòpters. 

Es realitzar una xerrada per explicar alguns conceptes bàsics de vol. També es va fer una visita guiada al Museu Refugi Antiaeri, dins el refugi s'hi ha instal·lat l'exposició “El refugi antiaeri de l'Aeroport de Sabadell”.

També es realitzarà una visita guiada a la plataforma on hi ha estacionats els helicòpters i les avionetes i als falcons que s'utilitzen a l'aeroport. 

També es donar a conèixer les instal·lacions de les escoles d'aviació Top Fly i Aero Link on es va rebre explicacions del fonament del vol d'un avió. Visita dels elements de sustentació i maniobra d'un avió. Conceptes bàsics de la navegació aèria. Visita al simulador de vol de l'AIRBUS 320.

Aquesta activitat s'ha pensat perquè el professorat conegui, fent el mateix recorregut, les diverses activitats elaborades per a l'alumnat i la influència de l'aeroport de Sabadell en el sector aeronàutic.

Al mateix temps va servir per descobrir l'activitat aeroespacial a Europa i el paper que poden jugar els docents en donar-la a conèixer als alumnes.

Aquesta activitat tècnica vol acostar als docents i alumnes a aquesta tecnologia tant especial com es l'aeronàutica, que conforma la cultura tecnològica necessària en l'educació de la població escolar de Catalunya.
 


Podeu consultar per a més informació les pàgines: 

Vàrem pogué:: 
 • Descobrir l'activitat aeronàutica al nostre país.
 • Veure les relacions Ciència, Tecnologia i Societat, partint d'aquesta basant especial de la tecnologia 
 • Rebre orientació per fer ús d'aquest recurs pedagògic i presentar estratègies per treballar aquesta tecnologia amb alumnes. 
 • Entendre els principis d'aerodinàmica que permeten el vol de les aeronaus i l'entorn de desenvolupament de l'aviació en la navegació i en les instal·lacions aeroportuàries.
 • Conèixer el sector aeronàutic, sortides professionals, i la descripció del diferents cursos de formació i el funcionament d'una escola de pilots i tripulants de cabina de passatgers.
Lloc:
  Lloc: Aeroport de Sabadell
  Ctra. de Bellaterra s/n 
  08205 Sabadell/Barcelona 


Detalls gràfics de la visita
 


Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta web podeu adreçar-vos a:
Aula de Recursos de Tecnologia