Informació sobre el Subministrament de material pel Batxillerat tecnològic i científic
Corresponent a l'expedient 31/00

Sondes BTT02
CODI: 28013
Capacitiva + Inductiva + òptica
 

Les característiques tècniques son les facilitades pel fabricant. Qualsevol dubte amb les mateixes, així com en el funcionament, podeu consultar a l’empresa subministradora.

Quantitat subministrada: 1 de cada tipus

Característiques generals


 
Marca  Carlo Gavazzi
Fabricant  SIDAC S.A
Subministrador SIDAC S.A.
c/ Masferrer 12 Entresol 3
08028 Barcelona
Tel. 933309010/933304300
Fax. 934110182
e-mail comercial@sidac.com
web www.sidac.com
Característiques funcionals generals

L’equip està composat per un detector inductiu, un capacitiu i un d’òptic. Tenen com a finalitat complementar l’automatització elèctrica i pneumàtica, accionant i controlant els equips d’electropneumàtica, els de control i els d’automatització.

Aquests detectors actuen enfront d’objectes metàl lics, no metàl lics i qualsevol objecte que pugui reflectir un feix lluminós, actuant com interruptors capaços de donar una senyal que activa els sistemes de control electropneumàtics, elèctrics o electrònics.

Es subministra amb un suport adequat per muntar sobre les guies dels equips de pneumàtica, permeten la seva integració als projectes escolars, així com amb les connexions adequades per a connectar a l’autòmat (codi 28012).
 

Característiques tècniques del detector de proximitat capacitiu

Número de referència del fabricant:  5965808
Sistema Proximitat a nivell de superfície
Tipus de rosca M18 x 1
Abast nominal 8 mm
Tipus de cos Recte
Estat de sortida 3 fils, PNP
Tensió assignada d’alimentació 12 ~ 24 VDC amb protecció contra la inversió del tres fils
Límits de tensió 10 ~ 40 VDC (ondulació inclosa)
Ondulació <  10%
Intensitat de sortida  (Ie)  Continua:   < 200 mA
Transitòria: < 200 mA
Intensitat de corrent (lo) sense càrrega <  10 mA
Caiguda de tensió (Ud) <  2,8 Vcc amb càrrega màxima
Freqüència operativa 25 Hz
Led de visualització Si (Groc)
Retard de connexió < 10 ms
Repetibilitat (R) <  10%
Histèresis (H) recorregut diferencial 1 a 20% de la distància de detecció
Temperatura ambient: Treball               -25 a + 70 ºC
Emmagatzemat: -30 a + 80 ºC
Característiques tècniques del detector de proximitat inductiu

Número de referència del fabricant: 5965806
Sistema Proximitat a nivell de superfície
Tipus de rosca M12 x 1
Abast nominal 4 mm
Tipus de cos Recte
Estat de sortida 3 fils, PNP
Tensió assignada d’alimentació 12 ~ 24 VDC amb protecció contra la inversió del tres fils
Límits de tensió 10 ~ 40 VDC (ondulació inclosa)
Ondulació <  10%
Intensitat de sortida (le) Continua <  200mA
Intensitat de corrent (lo) Sortida ON    < 6,5 mA
Sortida OFF: < 2,7 mA
Caiguda de tensió (Ud) <  700 V/0,5 J
Freqüència màxima de commutació 500 Hz.
Led de visualització Si (Vermell)
Retard de connexió < 10 ms
Repetibilidad (R)  <  5% 
Histèresis (H) recorregut diferencial 1 a 15% de la distància de detecció
Temperatura ambient: Treball:               -25 a + 70 ºC
Emmagatzemat  -30 a + 80 ºC
 
Característiques tècniques del detector de proximitat fotoelèctric

Número de referència del fabricant: 5965807
Sistema Proximitat fixa
Tipus de rosca  M18 x 1
Abast nominal 400 mm fixa
Tipus de cos Recte
Estat de sortida 3 fils, PNP
Tensió assignada d’alimentació 12 ~ 24 VCC amb protecció contra la inversió del tres fils
Límits de tensió 10 ~ 40 VCC (ondulació inclosa)
Ondulació <  10%
Intensitat de sortida (le) Continua   <  200 mA (màxima)
Transitòria: <  200 mA (màxima capacitat de càrrega 100 nF)
Intensitat de corrent (lo) sense càrrega Màx. 20 mA
Caiguda de tensió (Ud) Màx. 2,5 V a 200 mA
Freqüència operativa  120 Hz, relació llum/foscor 1:2
Led de visualització Si (Groc)
Retard de connexió < 10 ms
Repetibilidad (R) <  10%
Histèresis (H) recorregut diferencial 3 a 20%
Temperatura ambient Treball               -20 a + 60 ºC
Emmagatzemat -30 a + 70 ºC

Documentació
  • Manual d'ús i instal·lació en suport informàtic

Garantia 
  • Duració: 1 any contra tot defecte de fabricació
  • Subministrament de recanvis y assessorament tècnic: 5 anys
 
Tornar índex subministraments