CONCEPTE DE BIBLIOTECA ESCOLAR
 
 
1. Concepte de biblioteca escolar
2. Objectius de la biblioteca escolar
2.1 Processos educatius
2.2 Capacitats bàsiques
2.3 Pla de lectura
2.4 Fons documental
 
1. Centre educatiu i biblioteca escolar
2. Funcions de la biblioteca escolar Puntedu
2.1 Tècniques i organitzatives
2.2 Pedagògiques
2.3 Comunicació i serveis

3. Organigrama per a la posada en marxa de la biblioteca