SUSANNA Serbosa Jordà, actual directora del servei
NEUS Colomer Bosch, mestra d'ensenyament primari
JOANA Rigart Quer mestra d'ensenyamet primari