ARQUITECTURA GREGA

 

 3. trets característics 5. exercicis


l'ordre dòric
4. Els ordres arquitectònics
L’arquitectura grega va crear els ordres arquitectònics.

El ordres arquitectònics sorgeixen de la combinació constructiva d’entaulaments, columnes i basaments, segons unes regles establertes.

Es van desenvolupar tres ordres arquitectònics: l’ordre dòric, l’ordre jònic i l’ordre corinti
.
1. Entaulament

2. Columna
3. Base
 

dòric

jònic

corinti