GÒTIC

 


 

En aquests segles s’acostuma a construir en

ESTIL GÒTICAnem a conèixer algunes de les seves característiques


Característica 1: l'espai i el temps
Característica 2: el tipus d'arc
Característica 3: els sostres
Característica 4: els elements de suport
Característica 5: les obertures