Descoberta de l’entorn: l’orientació i la cartografia

Nivell educatiu: ESO Àmbit curricular:  Ciències Naturals i Socials
Estacionalitat:     Tot l’any

Durada:   Mitja jornada

Tipus d’activitat:  Treball de camp / laboratori

Objectius:  Saber-se orientar utilitzant brúixoles i mapes. Saber mesurar azimuts. Aprendre a mirar el paisatge i saber-lo interpretar a diferents escales. Conèixer diferents tipus de coordenades geogràfiques. Ús del GPS.

             Quadern de treball

(Per la mida del fitxer, el temps de baixada pot ser una mica llarg).

Descripció:   es comença fent un petit itinerari pels voltants del Camp per familiaritzar-nos amb l’entorn. Es mesuren azimuts per poder identificar pobles, muntanyes, etc. en el mapa. S’observa i s’interpreta el paisatge a diferents escales: des del mosaic d’ecosistemes als organismes de primer pla. Es fa ús del GPS fent una petita ruta. Finalment, i ja al laboratori, es fan exercicis amb el mapa i amb el programa CompeGPS.
Material:   Quadern de treball, mapa topogràfic, brúixola, GPS, regles, ordinador, programa CompeGPS.

Observacions: aquesta activitat està pensada per fer-la el primer dia atès que ajuda l’alumnat a familiaritzar-se amb l’entorn en el que fa l’estada. Ara bé, fer-la completa ocuparia un dia sencer i, per tant, s’han d’escollir alguns apartats si només es disposa de mitja jornada.

 

 

Ubicació del treball de camp:

Coordenades (Datum WGS 84):  42.503206,0.798268

 
Podeu utilitzar el Google-maps o bé el Google Earth.    

 

En aquest darrer cas, cal que tingueu instal·lat el programa. Si voleu, el podeu descarregar al següent enllaç.

 

  Tornar a l’índex de la pàgina

 

 

 

La tècnica del GPS: aplicacions a la topografia

Nivell educatiu:  Batxillerat, Cicles Formatius Àmbit curricular: Ciències de la Terra, Tecnologia, Geografia 
Estacionalitat:     Tot l’any
 
Tipus d’activitat:  Treball de camp / laboratori
Durada:   Mitja jornada

Material: Quadern de treball, mapes topogràfics, GPS, software per a GPS (programa CompeGPS), ordinador.

 

 

Descripció: Després d’una introducció al laboratori on cada grup treballa amb el GPS introduint-hi coordenades de diferents punts, i practicant amb les diferents funcions, es passa al camp seguint un itinerari on s’apliquen les tècniques apreses. Posteriorment, i utilitzant el programa CompeGPS, es calibren mapes digitalitzats, es bolquen les dades de camp a l’ordinador i s’elaboren (característiques de la ruta seguida, introducció d’informació dels punts de referència, estima d’àrees, etc.).

 

Objectius:  Conèixer el GPS, la seva nomenclatura: punts de ruta, punts de referència, velocitats real i d’aproximació, etc. i funcionament. Saber orientar-se i seguir un rumb establert. Saber interpretar les coordenades UTM i les geogràfiques. Conèixer programes de gestió de GPS.

             Quadern de treball

(Per la mida del fitxer, el temps de baixada pot ser una mica llarg).

 
 

Ubicació del treball de camp:

Coordenades (Datum WGS 84):  42.503206,0.798268

 
Podeu utilitzar el Google-maps o bé el Google Earth.    

 

En aquest darrer cas, cal que tingueu instal·lat el programa. Si voleu, el podeu descarregar al següent enllaç.

 

 
Tornar a l’índex de la pàgina 

Topografia de camp amb un teodolit

Nivell educatiu:  Batxillerat, Cicles Formatius Àmbit curricular: Ciències de la Terra, Tecnologia, Geologia, Matemàtiques, Física
Durada:   Mitja jornada Estacionalitat:     Tot l’any

Tipus d’activitat:  Treball de camp / laboratori

Objectius: Conèixer els fonaments de les tècniques topogràfiques i el funcionament d’un teodolit, aparell bàsic en aquest camp de treball.

Descripció: Coneixement de l’aparell.  Mesures d’angles. Càlcul d’alçàries i distàncies. Mesura de petits pendents. Elaboració d’un perfil topogràfic.

Material: Quadern de treball, teodolit, mapes topogràfics, GPS, software per a GPS, ordinador.

Observacions:  Aquesta activitat està restringida a un límit de 3 grups de treball (de 6 a 12 alumnes en total)

          Quadern de treball

(Per la mida del fitxer, el temps de baixada pot ser una mica llarg).

 
 

Ubicació del treball de camp:

Coordenades (Datum WGS 84):  42.503206,0.798268

 
Podeu utilitzar el Google-maps o bé el Google Earth.    

 

En aquest darrer cas, cal que tingueu instal·lat el programa. Si voleu, el podeu descarregar al següent enllaç.

 

 

Tornar a l’índex de la pàgina