ALUMNES

 

L'escola acull alumnes en edat escolar que presenten necessitats educatives especials derivades de retards en el desenvolupament o bé per presentar malaties greus, transitòries o permanents que interfereixen el seu procés d'aprenentatge.

 

 

 

Els alumnes estan agrupats per nivells, depenent de la seva edat:

  • Etapa Infantil: de 3 fins a 7/8 anys.
  • Etapa Primària: de 7/8 fins 12/14 anys
  • Etapa Secundària: de 12/14 fins 16 anys
  • Programes de post - obligatòria: de 16 fins 18 anys
 

Programes de post-obligatòria:

  • Programa de Transició a la Vida Adulta.
  • Programa de Garantia Social