Carrer Josep Irla s/núm     08870- SITGES  (Garraf)    Telèfon: 938114654

 

PER FORMAR PART DE LA NOSTRA COMUNITAT:

1.-DINS DEL PERÍODE ORDINARI

- Cal fer la preinscripció d'un curs per l'altre en el període establert, normalment al mes de gener/febrer. Les dates depenen de la publicació del Decret de preinscripció i matrícula de cada curs escolar. Podeu consultar el WEB del Departament: 

  http://www.gencat.cat/preinscripcio

- Per fer la preinscripció us podeu dirigir al centre demanat en primer lloc o bé a l'OAC, oficines de l'Ajuntament de Sitges, on us informaran de tot el que necessiteu saber.

- Posteriorment i un cop hagin estat publicades les llistes d'admissió ( maig) haureu de formalitzar la vostra matrícula  ( juny ).

- DURANT LA PREINSCRIPCIÓ L'ESCOLA FA UNA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE, per raons organitzatives i pedagògiques no es concerten entrevistes individuals.

2.-FORA DEL PERÍODE ORDINARI: (acabat el plaç o durant el curs)

- Cal fer la sol.licitud de plaça escolar a l'OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME) on  us informaran si al centre  hi ha places lliures i us guiaran en el procediment. La Comissió d'escolarització us assignarà la plaça i haureu de venir a fer la matrícula a l'escola. Per més informació consulteu el WEB de l'Ajuntament:

http://www.sitges.cat/html/sitges_tema_a_tema/educacio/ome.html

3.-QUÈ NECESSITAREU ?

PREINSCRIPCIÓ

 • Sol.licitud de plaça escolar

 • DNI/NIE/PASSAPORT del pare/mare o tutor/a legal ( original i còpia )

 • Documentació acreditativa de filiació (original i còpia )

 • Documentació acreditativa del que al.legueu, si s'escau.

 • En cas de nacionalitat no espanyola s'admetran documents alternatius de validesa legal.

MATRICULACIÓ

 • DNI/NIE/PASSAPORT que no hagi estat presentat prèviament ( original i còpia )

 • Certificat de convivència (l'expedeix l'Ajuntament)

 • Tarja de l' Assegurança mèdica  TSI( Catsalut) o mútua ( original i còpia )

 • 1 pàgina A4 amb fotografies múltiples, actuals,  en color i format carnet/passaport (fons blanc)

 • Fotocòpia de les dades bancàries

 • Autoritzacions que us facilitarem a l'escola (dret d'imatge i sortides locals)

 • Inscripcions a AMPA i serveis (transport i menjador), si s'escau. Us facilitarem els impresos a l'escola.

4.-MOLT IMPORTANT !

- Si no s'aporta tota la documentació necessària no es formalitza la matrícula definitiva.

- En el cas que un cop formalitzada la matrícula no s'hagi de fer ús de la plaça escolar (per trasllat de domicili o altres raons) CAL VENIR A L'ESCOLA A FER LA RENÚNCIA DE LA PLAÇA RESERVADA, penseu que l'escola és pública i la plaça que no ocupareu ha d'estar lliure per tal que un altre infant la pugui ocupar.

- PER MANTENIR-VOS INFORMATS CONSULTEU EL