PRIMER PREMI A LA PARTICIPACIÓ EN LA DIADA DE L'EDUCACIÓ I L'ESPORT


L'escola ha rebut el primer premi a la participació en la Diada de l'Educació i l'Esport

Aquest premi s'ha atorgat a les entitats que han organitzat la Diada de forma més ben estructurada, original i coherent amb les pautes que es van donar des del Consell Català de l'Esport, i que percentualment hagin agrupat més participants en la Diada en relació amb el nombre total de persones que formen part de l'entitat.

S'han valorat les entitats adherides que han fet arribar la fitxa-resum i les fotos de la participació a la Diada de l'Educació i l'Esport del 4/11/2004, puntuant els ítems següents:

  • Objectius de la Diada: proposta que compleixi els objectius de la diada (agrupar gran nombre de persones, lectura del Manifest, realització del gest simbòlic, qualitat i originalitat de les fotos enviades).
  • Contingut i distribució de les activitats: que la proposta treballi els valors de l'esport per a l'educació, que sigui capaç de conscienciar i sensibilitzar de la realitat educativa de l'esport, i que tingui una estructura i distribució de les activitats original.
  • Funcionament de les activitats: que les activitats proposades s'hagin realitzat tal com s'havien previst i hagin aconseguit transmetre els valors de l'esport (s'haurà de mirar l'apartat d'observacions de la fitxa resum).

  • Treball previ sobre la Diada: que s'hagi treballat prèviament a les aules amb els alumnes per preparar la Diada.
  • Durada de activitat: si va durar tot el dia, si només va durar unes hores…
  • % de participants a la Diada en relació al nombre de persones de l'entitat.

El dia 26 de maig, en l'acte de cloenda oficial del "2004: Any Europeu de l'Educació per mitjà de l'Esport" vam recollir el premi a l'Auditori del Palau de la Generalitat de mans del Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Sr. Rafel Niubò i Baqué, el Director General d’Ordenació i Innovació Educativa, Sr. Blai Gassol i de la Sra. Mònica Amat i de Broto, Representant Territorial de l'Esport a Barcelona.

Entitats premiades del 2004: Any Europeu de l'educació per mitjà de l'esport

Esportcatala.com

Vídeos de la Diada