espais

Aula d'informàtica

Ubicada a la segona planta de l’edifici, és utilitzada pels alumnes de cicle mitjà i cicle superior per treballar diferents activitats TAC (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement). També s’utilitza com espai audiovisual i com un recurs més dins de les activitats de llengua anglesa. L'ús d’aquest espai es coordina a través d’una graella mensual. El coordinador d’informàtica de l’escola s’encarrega del manteniment de tot el maquinari.
A l'aula d'informàtica tenim 16 ordinadors amb conexió a Internet i un canó de projecció. Per afavorir que cada alumne pugui treballar amb un ordinador, es divideixen les classes en dos grups: uns es queden amb el tutor fent activitats de càlcul i els altres venen a l'aula d'informàtica. D'aquesta manera, tots els alumnes de Primària venen a l'aula, com a mínim, un cop cada quinze dies.
A més a més d'aquesta sesió, els mestres venen amb el grup per treballar qualsevol altra àrea.


Aula d'informàtica

Aula d'informàtica

Aula d'informàtica

Aula d'informàtica

© escola aiguamarina 2010.