espais

Menjador

El Col•legi ofereix un servei de Menjador col•lectiu gestionat pel Consell Escolar.
L’Escola col•labora en el seu funcionament ja que entén que és també una activitat educativa.
L’empresa restauradora i, que a la vegada també s’encarrega dels monitors, és EDUCOME.
Els menús són elaborats a la mateixa cuina del Centre, en la modalitat anomenada “in situ”.
El sistema de cobrament del servei de menjador serà a través de la Caixa de Catalunya.
No s’acceptarà el pagament en efectiu.
El preu del menú és de 6,20 € diaris, els alumnes fixes i 6,80 € diaris, els alumnes eventuals.
(Es consideren alumnes esporàdics tots aquells que es queden al menjador menys de 3 dies per setmana) .
El servei de menjador és un servei voluntari i per tant els infants que es queden a menjar s’acullen a les normes del servei. Es vol remarcar que el fet de ser un servei voluntari, comporta que l’incompliment de les normes establertes, pot comportar la privació d’ús d’aquest servei.
Hi haurà servei de menjador tots els dies lectius del curs.
Horari de menjador:
All llarg de tot el curs: De 12:30 h. fins a 15:00 h..
Els dies de jornada continuada : De 13:00 h. fins a 15:00 h.


Menjador escolar

Menjador escolar

Menjador escolar© escola aiguamarina 2010.