qui som?

La nostra escola


L'escola Aiguamarina està situada al barri de Verdum, a la zona de Nou Barris, de Barcelona. És a prop de la Via Júlia, al carrer Casals i Cuberó, cantonada amb Almansa.
La nostra escola ha acompanyat des de l'any 1970 a molts nens i nenes del barri en els seus anys d'escola, de jocs i d'estudi, de bons moments i potser de petits disgustos, tots ells lligats a la vida escolar


L’escola Aiguamarina assumeix una sèrie de valors fonamentals bàsics i per tant es fomentaran totes les actituds i normes que els afavoreixin, com l’autoestima, la llibertat, el respecte als drets dels altres, els drets propis i la tolerància, entre d’altres.
La col•laboració entre pares i mestres garanteix una millor educació dels infants. Aquesta col•laboració permetrà fer el seu seguiment escolar, ajudant-los a fer-se responsables de les seves tasques i a generar el respecte envers l’escola, en particular i vers el seu entorn, en general


Característiques del centre


 • La llengua base d’aprenentatge és el català.
  Els alumnes del nostre centre fan la seva escolarització en llengua catalana. A partir de 1r de Cicle Inicial d’Educació Primària, s’introdueix progressivament la llengua castellana.
 • Idioma estranger.
  Des d’Educació Infantil P-5 i fins a 2n de Cicle Superior de Primària (6è), els alumnes del nostre centre estudien com a tercera llengua l’anglès.
 • Necessitats Educatives Especials.
  Per atendre les necessitats educatives especials, l’escola disposa d’una aula d’Educació Especial amb una mestra especialista. També comptem amb el suport de l’EAP de la zona tots els dijous.
 • Aula d'Acollida.
  Per atendre les necessitats educatives dels alumnes nouvinguts, l’escola disposa d’una aula d’Acollida amb una mestra especialista.
 • Àrea de Coneixement del Medi
  Treballem per projectes.
 • Apadrinament lector
  Fem apadrinament entre alumnes per afavorir l'hàbit lector i el mutu coneixement i la col·laboració.

© escola aiguamarina 2010.