L'Escola


Com accedir als documents?

A la columna de l'esquerra, clica el document desitjat i el podràs veure en aquest mateixa pàgina. Si t'és més comode descarregar-lo, ho pots fer clicant directament el links descàrrega-te'l que apareix a la columna esquerra.

Índex de documents

NOFC: Documentació amb les Normes d'Organització i Funcionament de Centre. >> descarrega-te'l


PEC: Projecte Educatiu del Centre. És la declaració d'intencions i propòsits educatius de la comunitat escolar. >> descarrega-te'l


PGA: Programació General Anual. Conté la proposta organitzativa i curricular que elabora el centre com a concreció del Projecte Educatiu i del Projecte Curricular. >> descarrega-te'l


Projecte de Direcció: Document sobre el que s'articula la política del centre >> descarrega-te'l