Òrgans de Govern i Participació de l'Escola


EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu de l'escola és el format per

Directora: M. Rosa Vallès Ferran

Cap d'estudis: Teresa Nolla Ferrer

Secretaria: Montserrat Baiges Gispert

CONSELL ESCOLAR

Els membres del Consell Escolar són:

Equip Directiu: M. Rosa Vallès Ferran, Teresa Nolla Ferrer i Montse Baiges Gispert.

Representants del professorat: Roser Masip Viñes, M. Teresa Vallverdú March, Núria Ramiro García, Albert Soro Ausín, Pere Busquets García, judit Bertran Capdevila.

Representants de Mares/Pares: Elena Aguiló Figuera, Consol López Gómez, Ester Juncosa Martí, Emili Sanromà Estivill, Maite Ariste Castaño, Cristina Pardo Lopez.

Representants del personal d’administració i serveis: Maite Masero Vilafranca.

Representants de l’Ajuntament: Rosa Ruiz Bacelis.

Representants de l’AMiPA: Pere Vizcarri Brull

COMISSIONS DE PARTICIPACIÓ

Quan hi ha algún tema que requereix la reflexió o un objectiu o “somni” concret, es forma la Comissió pertinent per tirar-ho endavant i quan s’ha acomplert, pot desaparèixer. En aquest moment funcionen amb regularitat les següents Comissions:

- Comissió Esportiva

- Comissió del Butlletí de les Comunitats

- Comissió de Senderisme

- Comissió de Festes

Què són?

Claustre: És l’òrgan de participació activa de tot el professorat del centre, està integrat per la totalitat dels professors adscrits al mateix. La seva presidenta és la Directora.

Consell Escolar: És l’òrgan col.legiat de màxima decisió sobre el que recau directamente tota la responsabilitat del centre.>> veure més

Òrgan de govern: Equip de persones encarregades de dirigir una entitat, ja sigui en un aspecte determinat o globalment.