Dimensió

Competència

Parvulari

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Impacte històrico-

Social

Progressivament l’alumnat ha de desenvolupar les capacitats de:

 • Comprendre l’impacte ètic, cultural i social relacionat amb les TIC
 • Valorar els beneficis personals i socials de les TIC
 • Ésser conscients de les implicacions dels usos de les TIC en diferents situacions, per exemple a l’aula i a casa
 • Apreciar la necessitat d’usos responsables de les TIC i la necessitat de protegir la informació de possibles mals usos, tant a nivell individual com col·lectiu.

 

Dimensió

Competència

E. Infantil

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Alfabetització Tecnològica

 

 • Adquirir el vocabulari adequat a cada etapa

 • Usar el ratolí per assenyalar i fer clic

 • Iniciar/Tancar l’ordinador

 • Usar el teclat/tauleta sensible

 • Imprimir fent clic a la icona d’imprimir

 • Usar els components bàsics de l’entorn gràfic de l’ordinador

 • Obrir i tancar una aplicació.

 • Crear un nou document.

 • Desar i recuperar un document, amb ajut del professor/a

 • Usar menús i controls avançats (com el menús contextuals)

 • Usar l’ordinador de forma segura i responsable ( virus, eina de treball,...)

 • Identificar les diferències entre l’ús del disc dur i de disquets

 • Desar i recuperar un document, sense ajut del professor/a

 • Personalitzar aspectes del sistema

 • Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits

 

 

Dimensió

Competència

Parvulari

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Instruments de treball intel·lectual

 

 

 • Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics

 • Accedir a pàgines web prèviament seleccionades

 • Usar un navegador d’Internet sense l’ajut del professor/a

 • Cercar informació a diferents medis

 • Usar un cercador

 • Imprimir documents

 • Imprimir de forma selectiva

 • Fer captures de text i gràfics amb l’opció Copia i Enganxa

 • Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes

 • Confeccionar una imatge utilitzant un programari de dibuix senzill

 • Crear, accedir i editar una o més frases amb un processador de text senzill

 • Crear i editar un document, per exemple: un informe, un article de premsa o una carta, usant eines d’edició de text cada cop més complexes

 • Crear i editar un document, per exemple: una postal, un calendari o una revista escolar, utilitzant editors de textos i gràfics

 • Explicar el procés de treball amb l’ordinador i indicar les eines utilitzades

 • Elaborar una presentació multimèdia senzilla, per exemple: una presentació o una pàgina web

 • Elaborar una sessió de diapositives, una presentació o una pàgina web més sofisticada, amb l’ajut del professor/a

 

Dimensió

Competència

Parvulari

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Eina de comunicació

 • Establir una comunicació senzilla entre dues persones, per exemple: enviar-se un missatge

 • Gestionar comunicacions electròniques pròpies, per exemple: gestionar una bústia electrònica

 • Dur a terme activitats simples en grup, per exemple: comunicacions o col·laboracions a través de correu electrònic

 • Aprendre a usar l’opció d’adjunció de fitxers al correu electrònic

 • Ésser conscients dels diferents estils i formes de comunicació.

Dimensió

Competència

Parvulari

Cicle Inicial

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Control i Modelització

 • Seguir instruccions

 • Usar jocs senzills de simulació o d’aventura

 • Usar simulacions o aventures més complexes