Fitxa:   Accions

 

Activitat

Vocabulari per treballar diferents accions.

Ārees
Llengua catalana
Ubicació
http://www.xtec.es/%7Emfortun4/jclics/accions.htm

Cicles Educatiu

Infantil / Incorporació tardana
Eines TIC

Navegador

 

Competčncia bāsica de les àrees


Ampliar el vocabulari.

 

Competčncia bāsica TIC

Ús del teclat per escriure paraules

Navegar per una pàgina prèviament seleccionada