Fitxa:   Els divisors d'un nombre
Activitat

MUD. Amb diverses representacions es mostra el concepte de divisor

Ārees
Matemàtiques
Ubicació
EDU365

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Coneixement del concepte de divisors i com trobar-los.

 

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics