Fitxa:   Temps i clima
Activitat

Diferència entre temps i clima.

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
MUD EDU 365

Cicles Educatiu

C.Superior- 5è
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics