Fitxa:   Poesia : La Tardor
Activitat

Accedir a la web per escoltar la presentació de la poesia. Projector/televisió. Treballar els aspectes de la tardor

Escriure el text amb el processador de text, disposaran de la fotocòpia del text treballat.

Ārees

Llengua Catalana

Ciències socials i naturals

Adaptació NNEE i nouvinguts : disposaran d'un arxiu on només faltin els finals de línia així com de la fotocopia corresponent amb les paraules que falten marcades amb vermell.

Ubicació
http://www.edu365.com/infantil/poesia/natural/06tardo.htm

Cicles Educatiu

Cicle Inicial
Eines TIC

Navegador

Processador de text : Adaptacions Word : llengua catalana

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

1. Usar el teclat per escriure
a. Tecles d'esborrar
b. Barra d'espais
c. Tecla majúscula
d. Tecles d'accent