Fitxa:   Completa les sèries
Activitat

Obrir un fitxer per completar unes sèries gràfiques.

Ārees

Visual i Plàstica

Matemàtiques

Ubicació
Fitxa, Fitxa adaptada

Cicles Educatiu

Cicle Inicial
Eines TIC
Editor gràfic : Dpaint

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

1. Utilitzar programari gràfic senzill : Paint
a. Eines de llapis, pinzell, aerògraf i lupa
b. Canviar el color i la mida de l'eina a utilitzar
c. Eines de línies i figues geomètriques
d. Omplir de color