Fitxa:   La Unió Europea
Activitat

Presentació en Power Point dels països de la Unió. Plantilla de treball. ( Word).

Cada alumne busca un país.

A partir del document word generem el power point

Tres sessions.

Ārees
Ciències socials
Ubicació
Adreça on trobar informació

Cicles Educatiu


Cicle superior : 6è
Eines TIC

Navegador

Power Point

Competčncia bāsica de les àrees

Europa

 

Competčncia bāsica TIC

Elaborar una presentació multimèdia senzilla, per exemple: una presentació o una pàgina web

Fer captures de text i gràfics amb l'opció Copia i Enganxa