Fitxa:   Editor de comarques
Activitat

Identificar les comarques frontereres del Baix Llobregat al mapa de Catalunya

 

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU 365

Cicles Educatiu


Cicle Mitjà- 4t
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Identificació de comarques

 

Competčncia bāsica TIC

Usar els components bàsics de l'entorn gràfic de l'ordinador