Fitxa:   Els bombers
Activitat

Amb les tecles de direcció haurà d'anar apagant uns focs i alhora decidint sobre unes qüestions del per què està succeint allò.

Ārees
Llengua Catalana i Ciències Socials
Ubicació

Les tres Bessones

Fitxa per quan acabin feines principals.

Cicles Educatiu

C.Inicial. Segon

C. Mitjà : tercer

Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Orientació espaial. Comprensió escrita

 

Competčncia bāsica TIC

Ús del teclat : tecles de direcció.