Fitxa:   La primavera
Activitat

Vocabulari referent a la primavera

Ārees
Llengua catalana
Ubicació
Java Clic

Cicles Educatiu

C. Inicial 2n
Eines TIC

Navegador

Editor de text

Competčncia bāsica de les àrees


Vocabulari

 

Competčncia bāsica TIC

Ús responsable de l'ordinador

Teclat : ús de la majúscula