Fitxa:   Els milers
Activitat

MUD per aprendre l'escriptura correcta dels milers

Ārees
Llengua catalana
Ubicació
EDU365

Cicles Educatiu

C. Mitjà- 3r
Eines TIC

Navegador

 

Competčncia bāsica de les àrees

Ortografia

 

Competčncia bāsica TIC

3. Usar un navegador d'Internet sense l'ajut del professor/a