Fitxa:   Ortografia bàsica a Cicle Inicial
Activitat

Activitat que treballa els articles, el plural , r/rr , c/qu, g/gu i majúscules. Consta d'una explicació i aplicacions pràctiques amb correcció.

Ārees
Llengua catalana


Ubicació
XTEC - Aula net

Cicles Educatiu

Inicial (segon )
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Reforçar l'ortografia bàsica

Comprensió escrita

 

Competčncia bāsica TIC

Usar el teclat per escriure