Fitxa:   Lectura eficaç
Activitat
Diverses activitats : fixació, memòria visual , diferències, etc.
Ārees
Llengua Catalana

 

Ubicació
XTEC

Cicles Educatiu

Cicle mitjà
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Comprensió oral

Augmentar el ritme de lectura

 

Competčncia bāsica TIC

1. Seguir instruccions