Fitxa:   Els rius de Catalunya
Activitat

Unitat didàctica per treballar vocabulari i caracter´sitiques més importants dels rius catalans.Dues sessions

Ārees

Ciències Socials

Ubicació
Xtec. Aulanet

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Memoritzar els noms dels rius de Catalunya

Competčncia bāsica TIC

1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics