Fitxa:   Comptar
Activitat

Paquet d'activitats creat per a treballar la numeració de 1 al 9 mitjançant diferents tipus d'exercicis distribuïts en dos blocs amb diferents nivells de dificultat

Ārees
Matemàtiques

Ubicació
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1295

Cicles Educatiu

E. Infantil
P-4
P-5
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Relació de la grafia del nombre amb la seva representació.

Competčncia bāsica TIC

Ús correcte del ratolí