Fitxa:   El sistema solar
Activitat

WEB QUEST . Descobrir el sistema solar amb ajut d'Internet, activitats guiades a pàgines concretes. Alumnes EE i Nouvinguts col·locats en grups estratègics

 

Ārees
Ciències Naturals i Ciències Socials
Ubicació
XTEC.

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC

Navegador // Cercador

Processador de text

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics

Fer captures de text i gràfics amb l’opció Copia i Enganxa

Elaborar una presentació multimèdia senzilla, per exemple: una presentació o una pàgina web