Fitxa:   Problemes de càlcul mental
Activitat

Problemes graduats en dificultat

Ārees
Matemàtiques
Ubicació
Carpeta Clic

Cicles Educatiu


C. Inicial
Eines TIC
Programa Clic

Competčncia bāsica de les àrees


Càlcul mental

Resolució de problemes

 

Competčncia bāsica TIC