Fitxa:   Sant Jordi
Activitat

Relacionar, escriure, llegir, etc sobre SAnt Jordi

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
Clic

Cicles Educatiu


C. Inicial
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Ampliar el vocabulari

 

Competčncia bāsica TIC

Usar el teclat per escriure

Ús correcte del ratolí