Fitxa:   Cap a on
Activitat

Relacionar objectes segons la direcció en que es troben

Ārees
 
Ubicació
XTEC: Jclic

Cicles Educatiu

E. Infantil
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Otientació espacial

 

Competčncia bāsica TIC

Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes