Fitxa:   Problemes de matemàtiques
Activitat

Resolució de problemes del Quinzet.

Ārees
Matemàtiques
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

Primària
Eines TIC

Navegador

Editor de text

Competčncia bāsica de les àrees


Càlcul mental

 

Competčncia bāsica TIC

Ésser conscients de les implicacions dels usos de les TIC en diferents situacions, per exemple a l’aula i a casa