Fitxa:   Les formes del relleu
Activitat

REconèixer les formes de relleu : muuntanyes i costa.

Omplir una fitxa amb les definicions .

Dibuixar amb el paint les formes de relleu .

Ārees
Ciències Socials
Ubicació

EDU 365

Fitxa de treball

Cicles Educatiu

Cicle mitjà: quart
Eines TIC

Navegador

Paint

Competčncia bāsica de les àrees

Vocabulari bàsic del relleu de la terra

 

Competčncia bāsica TIC