Fitxa:   Descriptions
Activitat

Seleccionar la persona correcta desprès de llegir la seva descripció.

Àrees
Anglès
Ubicació
EDU 365

Cicles Educatiu


Cicle Superior
Eines TIC
Internet

Competència bàsica de les àrees


Descripció de persones i de la seva roba

 

Competència bàsica TIC

 

Usar un navegador d'Internet sense l'ajut del professor/a.