Fitxa:   Conte d'en Tabalet
Activitat

Escoltar el conte

Ārees
Intercomunicació i llenguatge
Ubicació
EDU365. Contes SPC

Cicles Educatiu

Educació Infantil
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Comprensió oral i vocabulari

 

Competčncia bāsica TIC

Usar el ratolí per assenyalar i fer clic