Fitxa:   Regla ? Menstruació ?
Activitat

Coneixement exhaustiu sobre tot allò que comporta la mesntruació

Àrees
C. Naturals
Ubicació
MUD EDU365

Cicles Educatiu

C. Superior. 5è
Eines TIC
Navegador

Competència bàsica de les àrees

La reproducció humana

 

Competència bàsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics