Fitxa:   El relleu i les costes d'Espanya
Activitat

Activitats del clic per treballar el relleu i les costes espanyoles

Àrees
Ciències Socials
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

C. Superior
Eines TIC
Programa específic

Competència bàsica de les àrees

El relleu i les costes

 

Competència bàsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics