Fitxa:   El Mercat
Activitat

Es treballa el vacabulari bàsic relacionat amb el mercat.

Ajuda : Escriure a la pantalla les paraules que han d'escriure al 2n nivell de les activitats

Si resta temps es podem copiar les frases relacionades amb les fotografies.

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU365

Cicles Educatiu

C. Inicial
Eines TIC

Navegador

Programa específic : JClic

Competčncia bāsica de les àrees

 

 

Competčncia bāsica TIC

Iniciar/Tancar l'ordinador

Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes