Fitxa:   Del vint al nouranta-nou
Activitat

Escriptura dels nombres

Fitxa per treballar l'escriptura : E.especial, nouvinguts. Aquestes fitxes les completaran mirant la pantalla i copiant .

Ārees
Llengua catalana


Ubicació
EDU 365

Cicles Educatiu

Inicial
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Ortografia bàsica d'escriptura dels nombres.

 

Competčncia bāsica TIC

Usar el teclat per escriure

Ús de la tecla del guió