Fitxa:   Lletres bessones
Activitat

MUD. Treball sobre : rr, ll, ss. Sons i ortografia

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
EDU 365

Cicles Educatiu

Cicle Mitjà
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

 


Ortografia

 

Competčncia bāsica TIC


1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics

9. Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes