Fitxa:   El Carnaval
Activitat

Activitats clic.

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

C.Inicial
Eines TIC
Programa específic

Competčncia bāsica de les àrees

Vocabulari relacionat amb el centre d'interès

 

Competčncia bāsica TIC

Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes