Fitxa:   Paral·lels i meridians
Activitat

Es treballen les línies imaginàries del planeta Terra.

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU365. MUD

Cicles Educatiu


C.Superior
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Latitud i longitud.

Punts cardinals

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics