Fitxa:   L'alfabet
Activitat

Ordena alfabèticament, lletres i paraules

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

C. Inicial i mitjà
Eines TIC
Programa específic

Competčncia bāsica de les àrees


L'abecedari

 

Competčncia bāsica TIC

Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d'objectes